Úradna tabuľa

Úradna tabuľa

Dokumenty na stiahnutie:

Schválený rozpočet na rok 2020

Všeobecne záväzne nariadenie obce Topoľníky č. 22019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (dátum zverejnenia: 11.12.2019)

Všeobecne záväzne nariadenia obce Topoľníky č 12019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020 (dátum zverejnenia: 11.12.2019)

Návrh VZN č. 3/2019 o ustanovaní miestneho poplatku za rozvoj (dátum zverejnenia: 29. 11. 2019)

Rozhodnutie_OUDSOSZP_20190130243 Seb (dátum zverejnia 26.11.2019)

Návrh VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (dátum zverejnenia: 25. 11. 2019)

Zamer predaja majetku (dátum zverejnenia: 25. 11. 2019)

Zamer prevodu majetku (dátum zverejnenia: 25. 11. 2019)

Zamer prevodu majetku II (dátum zverejnenia: 25. 11. 2019)

Rozhodnutie_OU_DS_OSZP_2019013049007 Seb_(datum zverejnenia_07.11.2019)

Foto: artofmanliness.com