Štatistika

Vývoj počtu obyvateľov v obci Topoľníky

Chart by Visualizer

 

Počet odhlásených z trvalého pobytu

Chart by Visualizer

 

Počet prihlásených na trvalý pobyt

Chart by Visualizer

 

Vývoj počtu narodených v obci Topoľníky

Chart by Visualizer

 

Vývoj počtu úmrtí v obci Topoľníky

Chart by Visualizer

 

Počet postavených domov v obci Topoľníky

Chart by Visualizer

 

Počet postavených bytov v obci Topoľníky

Chart by Visualizer

 

Vývoj počtu žiakov ZŠ s VJM v obci Topoľníky

Chart by Visualizer

 

Vývoj počtu detí MŠ s VJM v obci Topoľníky

Chart by Visualizer

 

Zdroje informácií

Obecný úrad Topoľníky
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským