Pracovníci obecného úradu

Meno Kontakty
Bc.  Tünde Várady

PREDNOSTKA ÚRADU

  • Matrika
  • Evidencia obyvateľov
  • Stavebné veci
  • Miestne dane a poplatky
0315582151

0917/401272

varady@topolniky.sk

Schulcz Katalin

ÚČTOVNÍČKA

  • Účtovníctvo
  •  Personálna a mzdová agenda
  • Pokladňa
0315582151

0917401272

schulcz@topolniky.sk

Mgr. Hakszer Mária

VEDÚCA KULTÚRNEHO DOMU

  • Koordinátor vyhlásenia v miestnom rozhlase
  • Fotokopírovanie
0315582388

0918/816459

nyarasd@gmail.com

 

Zodpovedná osoba pri ochrane osobných údajov: Mgr. Krisztina Szevecsek (e-mail: zo.topolniky@gmail.com; tel.: +421 915 753 870)