Zberný dvor

Zberný dvor

Zbreny-dvor-rozhodnutieStiahnuť Zmluvy a prílohy Zmluva-o-poskytnuti-NFP_72.-vyzvaStiahnuť Priloha-c.-1-Zmluvy-VZP_vseob.-vzor_maj-2022Stiahnuť Priloha-c.-2-Predmet-podporyStiahnuť Priloha-c.-3-Financne-opravy_maj-2022Stiahnuť Priloha-c.-4-Podrobny-rozpocet-projektuStiahnuť (Zmluva a prílohy: dátum zverejnenia: 28.02.2023) Illustračné foto: obecbudimir.sk