Úradna tabuľa

Úradna tabuľa

Dokumenty na stiahnutie:

2023

 • Oznámeni

Dátum zverejnenia: 21.11.2023

20231121115436

 • Územný plán obce (oznámenie…)

Dátum zverejnenia: 16.11.2023 

20231115161213

20231115161124

20231115161144

 

20231106122348

20231106122335

Úprava rozpočtu 2023, návrh rozpočtu 2024

Dátum zverejnenia: 27.09.2023

20230927101029

20230927101002

20230927101016

 

Javaslat/Návrh

 •  VZN c. 3/2023

Dátum zverejnenia: 13.07.2023

20230713092350

 • Kúpne zmluvy

Dátum zverejnenia: 21.06.2023

20230620095727

20230620095638

20230620095523

 • Upovedomenie o začatí konania

20230529133604(2)

Dátum zverejnenia: 29.05.2023

 

 • Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov 

Dátum zverejnenia: 11.05.2023

PRIPOMIENKOVANIE

Verejnosť môže podávať pripomienky k zámeru navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov“

 • v písomnej forme na adresu: Obec Topoľníky, Obecný úrad, Hlavná ulica 126, 930 11 Topoľníky
 • ústne do zápisnice na Obecnom úrade Topoľníky, Hlavná ulica 126, 930 11 Topoľníky
 • elektronicky na e-mailovú adresu: varady@topolniky.sk

v termíne do 10.6.2023
Zámer je zverejnený na úradnej tabuli obecného úradu,
na webstránke www.topolniky.sk
a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli od 11.5.2023 do 10.6.2023

 

20230511085051

20230511085101

viatop-mobilne-zariadenie-zamer-

 • Verejná vyhláška 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA_urcenie lesneho celku

mapa lesy

 • Záverečný účet obce

Zaverecny_ucet_obce_datum_zverejnenia_10.04.2023

dátum zverejnenia: 15.03.2023

 • Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov

Mobilne zariadenie na zhodnocovanie stav. odpadov_datum zverejnenia 14.3.2023

2022

PHRSR obce Topolniky 2022-2027_datum zverejnenia_11102022

Verejna vyhláška – DS: Object20220816110105097_0 (1)

VZN_12022_31.05.2022

NZ_polovnicke zdruzeni Topolniky_datum_zverejnenia_21.02.2022 Dodatok_c__ku_KZ_Fruhvald_datum_zverejnenia_17.02.2022_ Dokatok_c_1_k_zmluve_o_dielo_datum_zverejnenia_07.02.2022

2021

 

Foto: artofmanliness.com