Informácie o označovaní smetných nádob nálepkou

Informácie o označovaní smetných nádob nálepkou

Samospráva obce Topoľníky  oznamuje obyvateľom, že naša obec od januára 2021 prechádza na nový systém označovania smetných kuka-nádob nálepkou. Podľa toho nálepku dostane len osoba, ktorá nemá nedoplatky týkajúce sa poplatku za odpad.

Jedna nálepka sa vzťahuje na jeden kus 120-litrovej malej nádoby v prípade 1-4 osoba/domácnosť. Ak máte veľkú smetnú nádobu (240 l), je možné ju vymeniť na menšiu na miestnom hospodárskom dvore (Ružová ulica), alebo ju musíte vybaviť dvomi nálepkami, takže si musíte dokúpiť ďalšiu nálepku za 80 €/rok.

V prípade  5 – 8 osoba / domácnosť má nárok na 2 nálepky, ktoré nalepia buď na veľkú smetnú nádobu, alebo na 2 malé nádoby.

V prípade 9 – 12 osoba / domácnosť mánárok na 3 nálepky ( 3 malé nádoby, alebo 1 veľká a 1 malá nádoba).

V prípade potreby je možné na obecnom úrade dokúpiť ďalšiu nálepku za 80 eur/rok.

Oznamujeme Vám, že aj naďalej je možné kúpiť si 120-litrové vrece s logom FCC po 2 €.

Mesiac január bude prechodným obdobím, takže odpad sa bude odvážať aj bez označenia nádoby, pretože doručenie nálepiek do domácností – ktoré doručia pracovníci obce – sťažujú súčasné prísne epidemiologické predpisy.

O poradí a čase doručenia podľa ulíc budeme obyvateľov informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu, miestnej káblovej televízie, facebookovej stránky našej obce a aplikácie Moja Obec.

Informácia: 031/5582151 alebo ocu@topolniky.sk

Za trpezlivosť a pochopenie Vám  ďakujeme.

S pozdravom

Bc. László Bacsó

starosta obce

V Topoľníkoch, 07.01.2021