Tájékoztatás a községünk szennyvíz-hálózat bekötésének részleteiről

Tájékoztatás a községünk szennyvíz-hálózat bekötésének részleteiről

Tisztelt Nyárasdiak!
 
Mint arról már tájékoztattuk Önöket, hosszú idő után a községünk szennyvíz-hálózatának működési engedélye 2020. november 16-tól jogerős. Ezzel egyúttal jogilag is véget értek a hálózat kiépítésének munkálatai is. 2020. november 27-én volt öt éve, hogy a szennyvíz-hálózat kiépítésével kapcsolatos pályázatunkat postára adtam. Köszönöm az elmúlt idő alatt tanúsított türelmüket. Sajnáljuk, ha a munkálatok kisebb-nagyobb bosszúságot okoztak Önöknek.
 
A hatályos törvények értelmében a házi szennyvízvezeték kiépíttetése/kiépítése az ingatlan tulajdonosának vagy egyéb jogcímen használójának a feladata. Ezúton is értesítjük Önöket, hogy immár lehetőségük van háztartások szennyvíz-hálózatra való rákötésére. A szakkivitelező (továbbiakban Szolgáltató) a bekötőcsatorna méretét a helyszíni szemle során határozza meg.
 
Az Önkormányzatunk által ajánlott Szolgáltatók elérhetőségeit az alábbi dokumentumban, valamint a november 27-én postaládáikba kézbesített körlevelünkben is megtalálják. A csatornába csak olyan szennyvizet szabad engedni, amely nem veszélyezteti a szennyvíztisztító-telep dolgozóinak egészségét, valamint a berendezések működését sem károsítják.
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy 2019 elejétől a hatályos törvény értelmében 2021. december 31-ig minden háztartásnak csatlakoznia kell a szennyvíz-hálózatra, amennyiben az adott településen az ki van építve. Az elnyert pályázat önkormányzatunknak feltételként szabta, hogy 5 éven belül a háztartások 85%-ának szükséges csatlakoznia a csatornahálózatra, ellenkező esetben a minisztérium szankciókat szab a község felé.
 
A bekötési folyamat menete röviden:
1. Igénybejelentés az Önkormányzatunk által megbízott személynél: Ing. Nagy Tibor 0905961662 vagy nagytiborkk@gmail.com
2. Helyszíni szemle
3. Telekhatáron belüli csatornaszakasz kiépítése
4. Kiépített bekötővezetékre csatlakozás jelentése és műszaki ellenőrzése
5. Protokoll-kiállítás (szolgáltatói szerződéskötés)
 
Kérjük Önöket, éljenek a lehetőséggel, hiszen közösségi érdekünk, hogy minden háztartásnál kiépítsék a szükséges szennyvíz-bekötővezetéket. Bízunk benne, hogy az elkövetkező hónapokban minél több háztartás, vállalat és vállalkozás él a csatornahálózatra való rácsatlakozás lehetőségével, mellyel az adott ingatlan értékét is nagymértékben növelik.
 
Bc. Bacsó László
polgármester