Megemlékezés Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójáról

Megemlékezés Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójáról

Községünk önkormányzatának szervezésében Petőfi Sándor, a költőfejedelem születésének 200. évfordulójáról egy koszorúzási ünnepségen emlékeztünk meg Nyárasdon.

Hakszer Mária helyi önkormányzati képviselő megható szavalata után Presinszky Károly, községünk alpolgármestere mondott beszédet. Hangsúlyozta, hogy a magyar költészet nagyjai közül Petőfi Sándor az, akit az egész emberiség legjobban ismer és becsül. “Bár az idők változnak, az irodalmi ízlések és divatok is változnak, de Petőfi Sándor 200 éve a magyar nép legkedveltebb költője maradt. Példakép és mérce is egyben, az 1848-as forradalom és az ő neve elválaszthatatlan egymástól.” – fogalmazott Presinszky.

Köszönjük mindazoknak, akik velünk együtt emlékeztek meg Petőfiről.