KULTÚRHÁZ, KÖNYVTÁR

Elérhetőségek: Fő utca 128, 930 11 Nyárasd

Kultúrház vezető: Mgr. Hakszer Mária

Telefonszám: 031/ 5582 – 388, vagy a 0918/816-459

A kultúrház termeinek bérleti díjai:

Nyári időszak: április 1-től október 14-ig.
– moziterem, ruhatár, előcsarnok                  20 €/nap 
– klubhelyiségek vállalkozási célra                35 €/nap
– klubhelyiségek fizikai személyek részére   10 €/nap

Téli időszak: október 15-től március 31-ig
– moziterem, ruhatár, előcsarnok                  35 €/nap 
– klubhelyiségek vállalkozási célra                40 €/nap
– klubhelyiségek fizikai személyek részére  15 €/nap

Községi könyvtár

Elérhetőségek: Fő utca 128, 930 11 Nyárasd (a kultúrház épületében)

Telefonszám: 031/ 5582 – 388, vagy a 0918/816-459

Tisztelt Könyvbarátok!

Minden könyvet szerető ember kedvére válogathat a könyvtárban levő könyvekből!

A könyveket 1 hónapra lehet kölcsönözni. Büntetők:

  • 1. felszólítás: 0,65 €
  • 2. felszólítás: 0,65 € + postaköltség
  • 3. felszólítás: 0,65 € + könyvenként 0,35 €
  • 4. felszólítás: felnőtteknek 1,65 € + postaköltség, gyerekeknek 1 € + postaköltség

Ha az olvasó elvesztette a könyvet, köteles helyette újat venni vagy a könyv eredeti árát megfizetni. Lexikonokat, enciklopédiákat csak a könyvtáron belül lehet kölcsönözni. Az elveszett könyvtári igazolvány ára: 0,17 €. A szabályok betartása minden tagra érvényes!

A 411/925-ös számú törvény tette kötelezővé a községi könyvtár létesítését 1924-ben. Erre a célra a pénzügyi bizottság 1.000,- Sk állapított meg, melyet a költségvetésbe is befoglaltak. A javaslatot a község egyöntetűen elfogadta, és 1925-ben megalapították a falusi könyvtárat, amelynek az első pecsétjén ez állt: „Obecná verejná knižnica Dolní Náražd – Also Nyárasd Községi könyvtár.“ Alsónyárasd község által beszerzett községi könyvtár leltára: Alsónyárasdon, 1926. évi január hó 7.-én. A könyvtár elhelyezésére csak következtetünk, hogy az iskola épületében lehetett. Az első könyvtáros Alsónyárasdról: Harka József igazgató-tanító volt, Felsonyárasdról: Kovács Ernő, gazdasági gyakornok. A II. világháború után az első könyvtárosként Morvay Erzsébet tanítónő van megemlítve. Az öreg iskola épületében Németh Tiborné, született Benkovics Lenke is volt könyvtáros. Miután felépült a helyi nemzeti bizottság és a posta közös épülete, a könyvtár az alagsorban a tanácsterem mellet kapott helyet. Itt Baffi Balázs, majd Zsigárcsik Jenő voltak a könyvtár vezetői, majd néhány további csere után Csicsay Mária Bögellőről volt huzamosabb ideig könyvtáros. Utána következtek Tóth Laura, Balogh László, Balogh Denisa, Pódáné Tóth Laura, Németh Zsuzsanna és Kovács Gabriella. Sajnos a könyvtár itt sem maradhatott sokáig, mert a kiadósabb esőzések alkalmával a víz elárasztotta az alagsorban elhelyezett könyvtárat is, az alsó polcokon lévo könyveket megrongálta és tönkretette. Ezért az öreg iskola udvarán lévő a 19. század végén és 20. század elején épült épületrészben helyezték el a könyvtárat. 2013 tavaszától pedig a könyvtár a helyi kultúrház épületében található.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a kultúrház vezetőnője!

Zodpovedná osoba pri ochrane osobných údajov: Mgr. Krisztina Szevecsek (e-mail: zo.topolniky@gmail.com; tel.: +421 915 753 870)
Zodpovedná osoba pri ochrane osobných údajov: Mgr. Krisztina Szevecsek (e-mail: zo.topolniky@gmail.com; tel.: +421 915 753 870)