Árkok kialakítása falunk területén árvízvédelmi okokból

Árkok kialakítása falunk területén árvízvédelmi okokból

Projekt “Vytváranie priekop v našej obci z dôvodu protipovodňovej ochrany” realizované s finančnou podporou Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského samosprávneho kraja.

Árkok kialakítása falunk területén árvízvédelmi okokból, melyet “Nagyszombat Megye Önkormányzatának Központi Válaságalapja Regionális és Helyi Önkormányzatok Részére” támogatott.