Odovzdanie zrekonštruovaných, asfaltovaných ciest na uliciach Krivá a Ružová

Odovzdanie zrekonštruovaných, asfaltovaných ciest na uliciach Krivá a Ružová

V utorok 6.12.2022 sa v našej obci uskutočnilo odovzdanie zrekonštruovaných, asfaltovaných ciest na uliciach Krivá a Ružová (ccai 1082 m), ktoré so zhotoviteľom zrealizoval Slovenský vodohospodársky podnik (SVP)na vlastné náklady.

(Fotky: SVP š.p.)