ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA CSEMADOK

Predseda: Erika Nagy
Pri základnej organizácii pôsobí v našej obci spevácky zbor Búzavirág (Nevädza).

Zodpovedná osoba pri ochrane osobných údajov: Mgr. Krisztina Szevecsek (e-mail: zo.topolniky@gmail.com; tel.: +421 915 753 870)