#We love cycling – budovanie a propagácia cyklistických chodníkov

#We love cycling – budovanie a propagácia cyklistických chodníkov

#We love cycling – budovanie a propagácia cyklistických chodníkov

Názov projektu:

#We love cycling – budovanie a propagácia cyklistických chodníkov

Ciele projektu:

Podporiť rozvoj cykloturistiky v aspekte spojenia športu, aktívneho odpočinku a spoznávania okolitej krajiny a pamiatok.

Predpokladané výsledky:

  1. Vybudovanie cyklistickej komunikácie Topoľníky – Okoč (1 a 2 úsek)
  2. Vybudovanie cyklistickej komunikácie Vinohrádky, rázcestie – vysielač
  3. Organizácia verejných a odborných akcií zameraných na podporu cyklistiky medzi občanmi cezhraničného regiónu
  4. Vytvorenie informačných tabúľ s mapou cyklotrás v okolí budovaných nových cyklistických komunikácií
  5. Realizácia tematickej informačnej kampane na podporu cyklistiky a cykloturistiky

Projektový partneri:

Obec Topoľníky (Slovensko) – www.topolniky.sk/web/sk/

Mikroregión Nový Dvor (Česko) – www.novy-dvur.cz

Výška finančnej podpory z EÚ: 325 311,64 EUR

Tento projekt je spolufinancovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020.

www.sk-cz.eu