Výsledky volieb

Výsledky volieb

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám, že voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 prebehli úspešne a bez problémov v Topoľníkoch.

Z celkového počtu 2678 oprávnených voličov využili svoje právo 39,92% percent, čiže 1069 voličov.

Jediný kandidát na voľby starostu obce, Bc. László Bacsó bol zvolený s celkovým počtom platných hlasov 902.

Do obecného zastupiteľstva obce Topoľníky boli zvolení kandidáti:

1. Károly Presinszky, PaedDr. PhD – počet hlasov: 886

2. Zsolt Dorák, Mgr.: počet hlasov: 736

3. Péter Bábel, MUDr.: počet hlasov: 686

4. Mária Hakszer, Mgr.: počet hlasov: 667

5. Csaba Rajkovics: počet hlasov: 606

6. Darina Gutaiová, Mgr.: počet hlasov: 593

7. Renáta Hanuliaková, PhDr.: počet hlasov: 522

8. Péter Magyar, Ing.: počet hlasov: 514

9. Bence Köles, Bc.: počet hlasov: 447

Náhradníkmi sa stali v nasledovnom poradí (počet hlasov):

Attila Nagy (442)

Zsuzsanna Balogh (413)

Szilárd Györi (388)

Klaudia Nógelová, Bc. (269)

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste využili svoje právo voliť a prišli ste do volebných miestností, čím ste ukázali, že Vám verejný život v obci nie je ľahostajný.