„Topoľníky kanalizácia“ – pripojenie

„Topoľníky kanalizácia“ – pripojenie

Samospráva obce Topoľníky oznamuje obyvateľom, že povolenie na užívanie vodnej stavby: „Topoľníky kanalizácia“ – líniová stavba nadobudla účinnosť 16. novembra 2020, ktorá efektívne zavŕšila proces vybudovania stokovej siete, teda je už možné začať s pripojením domácností na kanalizačnú sieť.

Priebeh procesu a zoznam potenciálnych miestnych dodávateľov nájdete v doručenom oznámení alebo TU :