Szakbizottságok

Pénzügyi és vagyonkezelési bizottság

Elnök
Nagy Zoltán (MKP)
 

Alelnök
PhDr. Hanuliak Renáta (független)

Tag
Mgr. Dorák Zsolt (MKP)

>

Külső tagok: Schulcz Katalin, Ing. Magyar Péter


Falufejlesztési és környezetvédelmi bizottság

Elnök
PhDr. Hanuliak Renáta (független)
 

Alelnök
Nagy Erika (független)

Tag
MVDr. Lőrincz Alexander(MKP)

Külső tagok: Zsigárcsik Alajos (Alojz), Frühvald Adrianna

Kulturális, oktatásügyi és vallási bizottság

Elnök
PaedDr. Presinszky Károly PhD. (MKP)
 

Alelnök
Mgr. Hakszer Mária (MKP)
 

Tag
Mgr. Gutai Darina (független)

Külső tagok: Mgr. Takács Zsuzsanna,Mgr. Schulcz Patrik

 


Egészségügyi, szociális és közrendvédelmi bizottság

Elnök
Nagy Erika (MKP)

Alelnök
MVDr. Lőrincz Alexander (független)

Tag
Mgr. Hakszer Mária (MKP)

Külső tagok: MUDr. Bábel Péter, Lőrincz Henrietta


Sport és ifjúsági bizottság

Elnök
Mgr. Dorák Zsolt (MKP)
 

Alelnök
Rajkovics Csaba (független)

Tag
Nagy Zoltán (MKP)

Külső tagok: Nagy Imre,Rasztgyörgy Anikó

Közérdekvédelmi bizottság

Elnök
Rajkovics Csaba (független)
 

Alelnök
PaedDr. Presinszky Károly PhD. (MKP)
 

Tag
Mgr. Gutai Darina (független)

 

Polgári szertartások levezetésével a következő személyeket:

a)     esküvők

*        Bc. Bacsó László – polgármester

*        Nagy Erika – képviselő

*        Mgr. Hakszer Mária – képviselő

b)    temetések

*        Mgr. Hakszer Mária – képviselő

*        Nagy Erika – képviselő

 
Zodpovedná osoba pri ochrane osobných údajov: Mgr. Krisztina Szevecsek (e-mail: zo.topolniky@gmail.com;
tel.: +421 915 753 870)