MIESTNA ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOV NA SLOVENSKU

Predseda: Németh Zoltánné Ing. Libárdi Jolán

Pri Miestnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku pôsobí v našej obci spevácky zbor „Őszikék“.

Zodpovedná osoba pri ochrane osobných údajov: Mgr. Krisztina Szevecsek (e-mail: zo.topolniky@gmail.com; tel.: +421 915 753 870)