GDPR – EURÓPSKE NARIADENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR – EURÓPSKE NARIADENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zodpovedná osoba pri ochrane osobných údajov: Mgr. Krisztina Szevecsek

Kontakty:
e-mail: zo.topolniky@gmail.com
tel.: +421 915 753 870

gdpr