„Modernitás és hagyomány“

„Modernitás és hagyomány“

Szemléletformáló rendezvények Nyárasd és Öttevény községekben

Öttevény község a szlovákiai Nyárasd községgel (mint konzorciumvezetővel) együttműködésben a Kisprojekt Alap Interreg V- Szlovákia – Magyarország határon átnyúló pályázati rendszerben nyert támogatást „Modernitás és hagyomány“ címmel (a projekt megnevezése: Modernitás az értékek mentén, pályázati azonosító: SKHU/WETA/1901/4.1/326).

A pályázat célja a falusi életforma értéktartalmú elemeinek megismertetése, népszerűsítése a helyi lakosság körében olyan eszközökkel – szórakoztató rendezvények, workshopok – amelyek élményszerűen mutatják meg a vidéki életformában rejlő lehetőségeket.

A fejlett, nagy munkarőigényű iparváros közelsége a vonzáskörzet kistelepülései számára egyszerre jelent előnyt és hátrányt. Egyértelműen negatív hatás a jó értelemben vett falusias karakter elvesztése, elővárosias jelleg kialakulása, ami belső konfliktusokhoz, identitásvesztéshez és a hagyományos értékek elsorvadásához vezet. A probléma kezelése nem elodázható. Tudnunk kell mik vagyunk és mivé szeretnénk válni. Válaszunk: a „nagyváros melletti modern falu“ megalkotása lehet. Komplex válaszra van szükség, ami a településvezetés, helybenlakók és beköltözni szándékozók számára is iránymutatást ad az élet különböző területein felmerült kérdéseikben – településtervezéstől a közösségi viselkedés szabályáig.

Az önkormányzat minden olyan lehetőséget megragad, amiben a jövőt formáló értékek közvetítésének esélye benne rejlik. Szemléletformáló és infrastruktúrafejlesztő, valamint elméleti projektek is futnak, illetve pályázati szinten kidolgozva rendelkezésre állnak.

Jelen projektben két szabadtéri nagyrendezvény – a hagyományteremtő, immár másodízben megrendezésre kerülő Csiripiszli Fesztivál, és az Öttevényi Gyermeknap, valamint három workshop kap helyet. Utóbbiak célja a kertkultúra népszerűsítése, a kerttervezéstől a kertimunkákon keresztül a termények felhasználásáig. (programcímek: Magvetés, Kenyerünk, Spájz – a házi télikert). E programok színhelye a helyi kerti termékek felhasználására kész – az Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde épületében üzemelő – Mackó-kuckó Főzőkonyha.

A projekt, településeink közötti testvértelepülési kapcsolat további elmélyítésre is remek alkalmat teremt.

A sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját