Köszönőlevél

Köszönőlevél

Mélyen tisztelt Polgármester Úr!

Ezen úton is szeretnénk meghálálni együttérzésüket és támogatásukat, amely a mostani nehéz helyzetben nagy mértékben enyhíti kis közösségünk megpróbáltatásait.

Az idők során, nemzeti kisebbségként, már szinte egyértelművé, megszokottá vált számunkra a mindennapi küzdelem létünkért, kultúránkért, hagyományainkért, szokásainkért, mindennemű jogainkért és legfőképp nemzeti identitásunk elismeréséért, de jelen háború sajnos felülírt mindent és csak a puszta túlélésért vívott harcot hagyta számunkra. Nagyobb közösségünket, Kárpátalját a mültban már nem egyszer érték különféle természeti csapások, amelyek következtében már akkor is megtapasztalhattuk, hogy bármilyen nehéz és kilátástalan helyzetben számíthatunk a Kárpát-medence magyarságára, amely a múltban is azonnal, halogatás nélkül a segítségünkre sietett.

Kedves Barátaink!

Köszönjük azt, hogy számotokra ismeretlenek az olyan fogalmak, mint például az önzés, közömbösség vagy éppen a káröröm, és sokkal inkább jelemző rátok a szeretet, együttérzés, önfeláldozás és a minden nehézségen átsegítő barátság, nemzeti összefogás fogalma.Külön köszönjük azoknak az önkénteseknek az önfeláldozó munkáját, akik idejüket és erejüket nem kímélve felkeresték az adakozni kívánókat és az így összegyűjtött támogatást eljuttatták a közösségünk számára és a hozzánk menekült honfitársaink megsegítésére is. És természetesen hálásak vagyunk külön-külön minden egyes adakozónak bőkezű adományaikért, önzetlen segítségükért, és az ilyen formában kapott szeretetért, melyet Önöktől közösségünk kapott. Adományaitokat eljuttattuk minden egyes Császlóci családhoz és azokhoz a menekültekhez is, akik községünk területén leltek menedékre a háború borzalmai elől.Isten áldása kísérje útján minden egyes adakozót és mindenkit, aki tettével vagy csak egy együttérző gondolattal is támogatja vagy segíti túlélésünket eme nehéz helyzetben!

Császlóc község minden lakójának nevében:

Tisztelettel

Roják Mária, az Ungvári Járási Tanács képviselője és a Kárpátaljai Magyar Kultúrális Szövetség császlóci Alapszervezetének elnöke