Hivatali faliújság – online

Hivatali faliújság – online

Dokumentumok letöltésre:

2024

 

Meghívó:

Zberný dvor:

 

2023

VZN obce Topoľníky 

Dátum zverejnenia: 13.12.2023

 • Oznamenie 

Dátum zverejnenia: 21.11.2023

20231121115436

 • Územný plán obce (oznámenie…)

Dátum zverejnenia: 16.11.2023

20231115161213

20231115161124

20231115161144

 

20231106122348

20231106122335

Výzva 

20231102120321

Oznámenie

20231019100004 – dátum zverejnenia: 19.10.2023

Úprava rozpočtu 2023, návrh rozpočtu 2024

Dátum zverejnenia: 27.09.2023

20230927101029

20230927101002

20230927101016

 

Návrhy

Navrh_VZN_c.42023_dat. zverejnenia 28.09.2023

 

 • VZN obce Topoľníky č. 3/2023

20230713092350

Dátum zverejnenia: 13.07.2023

 • Kúpne zmluvy

Dátum zverejnenia: 21.06.2023

20230620095523

20230620095727

20230620095638

 • Upovedomenie o začatí konania

20230529133604(2)

Datum zverejnenia: 29.05.2023

 • Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov

Dátum zverejnenia: 11.05.2023

PRIPOMIENKOVANIE

Verejnosť môže podávať pripomienky k zámeru navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov“

 • v písomnej forme na adresu: Obec Topoľníky, Obecný úrad, Hlavná ulica 126, 930 11 Topoľníky
 • ústne do zápisnice na Obecnom úrade Topoľníky, Hlavná ulica 126, 930 11 Topoľníky
 • elektronicky na e-mailovú adresu: varady@topolniky.sk

v termíne do 10.6.2023
Zámer je zverejnený na úradnej tabuli obecného úradu,
na webstránke www.topolniky.sk
a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli od 11.5.2023 do 10.6.2023

20230511085051

20230511085101

viatop-mobilne-zariadenie-zamer-

 • Verejná vyhláška_dátum zverejnenia 04.05.2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA_urcenie lesneho celku

mapa lesy

PHRSR-obce-Topolniky-2022-2027_datum-zverejnenia_11102022

 • Záverečný úcet obce

Zaverecny_ucet_obce_datum_zverejnenia_10.04.2023 

 • Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov

Mobilne zariadenie na zhodnocovanie stav. odpadov_dátum zverejnenia 14.3.2023

 • Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0075 Klátovské rameno do národného zoznamu území európskeho významu alebo návrhu zvýšenia stupňa ochrany – VEREJNÁ VYHLÁŠKA (dátum zverejnenia: 1. marca 2023)

oznamenie MZP SR_SKUEV0075 Klatovske rameno

zoznam parciel KN-E_SKUEV0075 Klatovske rameno

zoznam parciel KN-C_SKUEV0075 Klatovske rameno

Priloha_mapy_SKUEV0075 Klatovske rameno

 

 • Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľníky, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN obce Topoľníky – Zmeny a doplnky č. 7. (návrh)

Príloha 3 návrhu VZN

Príloha 2 návrhu VZN

VZN_Navrh

Príloha 1 návrhu VZN

2022

 • Október
 • PHRSR obce Topoľníky_dátum zverejnenia_11.10.2022

PHRSR-obce-Topolniky-2022-2027_datum-zverejnenia_11102022

 • szeptember

 

Dodatok_c__ku_KZ_Fruhvald_datum_zverejnenia_17.02.2022_

Dokatok_c_1_k_zmluve_o_dielo_datum_zverejnenia_07.02.2022

 • 2021

Sťažnosť_Obec Topoľníky_Slovenská pošta_dátum zverejnenia_14.10.2021

Rozhodnutie_Dátum zverejnenia_22.09.2021

 

 

Az önkormányzati rendeletek megtalálhatóak az alábbi linken:

Dokumenty

Foto: artofmanliness.com