Hivatali faliújság – online

Hivatali faliújság – online

Dokumentumok letöltésre:

2023

  • Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov

Mobilne zariadenie na zhodnocovanie stav. odpadov_dátum zverejnenia 14.3.2023

  • Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0075 Klátovské rameno do národného zoznamu území európskeho významu alebo návrhu zvýšenia stupňa ochrany – VEREJNÁ VYHLÁŠKA (dátum zverejnenia: 1. marca 2023)

oznamenie MZP SR_SKUEV0075 Klatovske rameno

zoznam parciel KN-E_SKUEV0075 Klatovske rameno

zoznam parciel KN-C_SKUEV0075 Klatovske rameno

Priloha_mapy_SKUEV0075 Klatovske rameno

 

  • Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľníky, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN obce Topoľníky – Zmeny a doplnky č. 7. (návrh)

Príloha 3 návrhu VZN

Príloha 2 návrhu VZN

VZN_Navrh

Príloha 1 návrhu VZN

2022

 

Dodatok_c__ku_KZ_Fruhvald_datum_zverejnenia_17.02.2022_

Dokatok_c_1_k_zmluve_o_dielo_datum_zverejnenia_07.02.2022

  • 2021

Sťažnosť_Obec Topoľníky_Slovenská pošta_dátum zverejnenia_14.10.2021

Rozhodnutie_Dátum zverejnenia_22.09.2021

 

 

Az önkormányzati rendeletek megtalálhatóak az alábbi linken:

Dokumenty

Foto: artofmanliness.com