Žiadosť o odpustenie časti úveru z dôvodu narodenia dieťaťa

Nyárasd Község Önkormányzata felhívja a figyelmet az állami lakásügyi és fejlesztési alap (Štátny fond rozvoja bývania) hitelkedvezményére. Azon személyek, akik az állami lakásügyi és fejlesztési alaptól (Štátny fond rozvoja bývania) hitelt vettek fel, majd e hitelfelvételt követően gyermeke született, aki immár betöltötte az első életévét, az alaptól visszaigényelhetnek gyermekenként 2000,- eurót. Ez a lehetőség a 2013. december 31-ig köttetett hitelszerződésekre vonatkozik…. A kérvény letölthető a ŠFRB hivatalos oldaláról, amelyhez mellékelni kell a gyermek születési bizonyítványának hitelesített másolatát és igazolást az állandó lakhelyéről, majd el kell küldeni a ŠFRB címére. (Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava) A...