Závlahové systémy firmy – Modernizácia závlahového systému „Jánoštelek“- širokozáberové pivotové zavlažovače, mobilné čerpacie stanice

Závlahové systémy firmy – Modernizácia závlahového systému „Jánoštelek“- širokozáberové pivotové zavlažovače, mobilné čerpacie stanice

Do zámeru môžete nahliadnuť najneskôr do 25. februára 2019 na obecnom úrade v Topoľníkoch. Prípadné pripomienky môžete písomne podať do 25. februára 2019 na adresu:  Okresný úrad Dunajská Streda,
Odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda

Dokument

 

 

Foto: podpormeremeslanaslovensku.sk