Voľby do Európskeho parlamentu 2019: elektronická adresa na doručenie oznámenia

Voľby do Európskeho parlamentu 2019: elektronická adresa na doručenie oznámenia

OZNÁMENIE

  

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 v obci Topoľníky je:

 

varady@topolniky.sk 

 

 

V Topoľníkoch, 18. marca 2019

 

 

 

 

Bc. László Bacsó

starosta obce