Verejné spaľovanie komunálneho odpadu, papiera, kartónov, plastových fliaš, suchého lístia, drobných konárikov a ostatného odpadu zo záhrad je prísne zakázané.

Verejné spaľovanie komunálneho odpadu, papiera, kartónov, plastových fliaš, suchého lístia, drobných konárikov a ostatného odpadu zo záhrad je prísne zakázané.

Obec Topoľníky žiada svojich obyvateľov, aby dodržiavali prísny zákaz založenia ohňa na verejnosti. Oheň ohrozuje nielen seba, a okolité domy, ale aj znečisťuje životné prostredie a obťažuje obyvateľov. Žiadame vás, aby ste porasty bylín, kríkov a stromov odviezli do miestneho hospodárskeho dvora, ktorý je z tohto dôvodu otvorený aj v sobotu.
OTVÁRACIE HODINY MIESTNEHO HOSPODÁRSKEHO DVORU:
v pracovných dňoch: 7:00 — 12:00, potom 13:00 — 15:00 hod.;
v sobotu: 8:00 — 12:00, potom 13:00 — 17:00 hod.