Vedenie

VEDENIE TELOVÝCHOVNEJ JEDNOTY

Mgr. Dorák Zsolt – predseda

Členovia: Mgr. Erdélyi Gabriella, Haizer József, Fehér Tibor I., Mgr. Lelkes Zsuzsanna, Fehér Tibor II., Kovács Győző