Usmernenia a opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Usmernenia a opatrenia v súvislosti s koronavírusom

30.03.2020: Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_v_suvislosti_s_ochorenim_COVID-19_siesta_aktualizacia.

18.03.2020: Karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020

16.03.2020: Zmena a doplnenie opatrenia HH SR

12. 03. 2020: Opatrenie ÚVZ SR

Opatrenie UVZSR karantena

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

Usmernenie spôb s povinnosťou karantény mimo bydliska 

 

 

Foto: statnews.com