Prezidentské voľby 2019 – Informácie pre voliča

Prezidentské voľby 2019 – Informácie pre voliča

Obecný úrad oznamuje občanom, že voľby prezidenta Slovenskej republiky sa budú konať 16. marca 2019, v sobotu ráno od 7.00 do 22.00 hodiny v miestnom kultúrnom dome. Prosíme voličov, aby na voľby si priniesli so sebou občiansky preukaz. Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, môže osobne požiadať obec o vydanie voličského preukazu na obecnom úrade do 15. marca 2019.

Tí, ktorí zo zdravotných dôvodov sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o prenosnú urnu, a to do 15. marca 2019, piatok do 12.00 hodiny na Obecnom úrade, alebo deň volieb u okrskových volebných
komisií.

 

Informácia pre voliča