Oznámenie: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Oznámenie: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 – oznámenie

Výpočet vytriedenia komunálneho odpadu

Zoznam vytriedených zložiek komunálneho odpadu v obci Topoľníky

 

Položky a sadzby za uloženie komunálneho odpadu a  objemného odpadu na skládku

Zoznam zložiek komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť a započítať do čitateľa vzorca 

 

Foto: clipart-library.com