Oznámenia

Oznámenia

  • Oznamujeme občanom, ak vedľa smetnej nádoby budete vyložiť aj komunálny odpad vo vreci, používajte výlučne vrecia s logom FCC, ktoré si môžete zaobstarať v kultúrnom dome za 1 €. Spoločnosť FCC už bude odniesť preložený odpad iba v tých vreciach.
  • Oznamujeme občanom, že hospodársky dvor obce na Ružovej ulici je otvorený do 20. decembra 2019.
    Od 7. januára 2020 bude otvorený nasledovne:
    v pracovných dňoch: 7:00 — 12:00 potom 13:00 — 15:00 hod.
    Na hospodárskom dvore je zber VÝLUČNE ZELENÉHO ODPADU.