Oznámenia

Milí naši pacienti!

MUDr. Almási oznamuje Vami, že naďalej ordinuje počas už známych ordinačných hodín s dodržiavaním prísnych hygienických opatrení. Nosenie rúšok je povinné! Naďalej platí, že predtým, než sa rozhodnete vyhľadať lekársku pomoc zo zdravotných dôvodov vždy telefonicky konzultujte na tel.čísle 0315582280.Toto opatrenie je mimoriadne dôležité, aby sme minimalizovali počet pacientov v čakárni a ochorení COVID-19. Radu, informáciu alebo recepty vybavíme elektronicky po telefonickom dohovore počas ordinačných hodín! Zabezpečíme každému nášmu pacientovi zdravotnú starostlivosť podľa našich možností, a musíte si uvedomiť, že tieto opatrenia nie sú proti nám, ale naopak, sú pre nás! Chráňme si navzájom to najcennejšie, naše zdravie.Ďakujeme Všetkým za spoluprácu!

 • Oznamujeme občanom, že hospodársky dvor obce na Ružovej ulici je otvorený nasledovne:
  – v pracovných dňoch 7:00 — 12:00, potom 13:00 — 15:00 hod.
  – v sobotu 8.00-12.00 hod.
Na hospodárskom dvore je zber VÝLUČNE ZELENÉHO ODPADU.
 • Oznamujeme obyvateľom obce zo staršej vekovej kategórie a občanom, ktorí majú obmedzený pohyb z dôvodu karantény či z iného vážneho dôvodu, že o pomoc nás môžu požiadať na telefónnych číslach obecného úradu 031 5582151 alebo 0917/401272.
 • Obecný úrad organizuje dovoz potravín a základných potrieb pre všetkých odkázaných, ktorí nemajú v blízkosti rodinných príslušníkov alebo iných pomocníkov, ktorí by im to vedeli zabezpečiť.
  Ďalej upozorňujeme občanov v karanténe na dodržiavanie karanténnych opatrenia aby neopúšťali svoje domovy počas karantény v žiadnom prípade, v opačnom prípade im hrozí pokuta.
 • Vážení obyvatelia, na nasledujúcej webovej stránke TTSK nájdete všetky dôležité informácie o koronavíruse: zdarvazupa.sk
 • SPRÁVNE POUŽÍVANIE RÚŠOK
  Používajte vždy čisté rúška.
  Rúška chránia len v spojení s častým a dôkladným umývaním rúk, resp. dezinfekciou.
  Zakladanie:
  Pred založením masky si umyte ruky mydlom a teplou vodou alebo použite dezinfekčný gél.
  Ak má rúško všitý kovový pásik, otočte rúško tak, aby bol na hornej strane.
  Založte si elastické šnúrky za uši, alebo, ak má rúško obyčajné viazanie, zaviažte si šnúrky na zátylku.
  Dbajte, aby rúško doliehalo na tvár, kovový pásik ohnite, aby presne dosadol na tvár. Dbajte, aby ste mali zakrytú aj bradu.
  Skladanie:
  Počas nosenia rúška sa ho nedotýkajte. Ak sa ho dotknete, hneď si umyte ruky.
  Ak počas používanie rúško zvlhne, vymeňte ho.
  Pri skladaní dbajte na to, aby ste sa nedotkli prednej časti rúška. Rozviažte alebo zložte šnúrky a rúško vyhoďte o uzatvárateľného odpadového koša.
  Umyte si ruky mydlom a teplou vodou alebo použite dezinfekčný gél.
  Ak máte doma ušité rúško, oprať na 60ke a riadne vyžehliť.
 
 • Oznamenie z NsP Dunajská Streda:
  Dobrý deň,
  chceme Vás informovať, že v súvislosti s koronavírusom bolo prijatých ďalších obmedzujúcich opatrení:
  Boli uzatvorené všetky vchodové dvere ( pri OAIM, pri JIS INTERNÉ, v suteréne pri DZS, prízemie polikliniky blok A /papiernictvo/, pri Urgentnom príjme).
  Pre pacientov je dostupný iba HLAVNÝ VCHOD nemocnice (poliklinika B – pri lekárni Dr.Max) v čase od 5:30 do 18:30.
  Po 18:30 hod. pre pacientov vstup do nemocnice je možný iba pri Urgentnom príjme /vrátnica/, dvere sú uzamknuté, fungujú iba na zvonček/ a pre detskú pohotovosť po 16:00 hod je vstup možný z boku polikliniky blok A /predajňa VITAL/.
  TIETO OBMEDZENIA PLATIA AŽ DO ODVOLANIA.
 • Žiadame obyvateľov, aby si dodržiavali nové stránkové hodiny, zvážili svoju návštevu na úrade a aby uprednostnili komunikáciu s pracovníkmi úradu telefonicky, elektronický alebo prostredníctvom emailu. Do miestnosti vstupujte jednotlivo, postupne a len s použitím rúška, šálu, šatky, prípadne inej vhodnej alternatívy. To isté platí aj pri vstupe na poštu, do lekárne ako aj do obchodov.Za pochopenie ďakujeme. Chráňte seba, ale aj ostatných!
 • Vážení obyvatelia, na nasledujúcej webovej stránke nájdete všetky dôležité informácie o koronavíruse: korona.gov.sk
 • Dr. Almási žiada osoby, ktoré sa zdravotne necítia dobre a majú príznaky akými sú suchý kašeľ, horúčka či iné, alebo boli v kontakte s osobami z rizikových oblastí, prípadne sa sami vrátili z týchto oblastí, aby neopúšťali zbytočne svoje domovy, ale zostali doma a zavolali  ambulanciu obvodného lekára 031/5582 280. Predpísanie liekov môžete požiadať aj telefonicky. Prosíme pacientov ktorí v uplynulom období navštívili rizikové
  krajiny, aby zotrvali v dvojtýždňovej domácej karanténe.
 • Žiadame osoby, ktoré sa zdravotne necítia dobre a majú príznaky akými sú suchý kašeľ, horúčka či iné, alebo boli v kontakte s osobami z rizikových oblastí, resp. z oblastí postihnutých koronavírusom, prípadne sa sami vrátili z týchto oblastí, aby neopúšťali zbytočne svoje domovy, ale zostali doma a zavolali na niektoré z ďalej uvedených telefónnych čísiel, kde ich usmernenia, ako majú ďalej postupovať:
  – ambulancia obvodného lekára 031/5582280.
  – linka tiesňového volania 112,
  – operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 155,
  – linka call centra Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zriadená ohľadne koronavírusu pre náš okres 0910/459 200.
 • Oznamujeme občanom, ak vedľa smetnej nádoby budete vyložiť aj komunálny odpad vo vreci, používajte výlučne vrecia s logom FCC, ktoré si môžete zaobstarať v kultúrnom dome za 1 €. Spoločnosť FCC už bude odniesť preložený odpad iba v tých vreciach.