Oznámenia

 • Oznamujeme obyvateľom obce zo staršej vekovej kategórie a občanom, ktorí majú obmedzený pohyb z dôvodu karantény či z iného vážneho dôvodu, že o pomoc nás môžu požiadať na telefónnych číslach obecného úradu 031 5582151 alebo 0917/401272.
 • Obecný úrad organizuje dovoz potravín a základných potrieb pre všetkých odkázaných, ktorí nemajú v blízkosti rodinných príslušníkov alebo iných pomocníkov, ktorí by im to vedeli zabezpečiť.
  Ďalej upozorňujeme občanov v karanténe na dodržiavanie karanténnych opatrenía aby neopúšťali svoje domovy počas karantény v žiadnom prípade, v opačnom prípade im hrozí pokuta.K
 • Koronavírus prekročil hranice našej obce, máme pozitívne testovaného Topoľníčana. Apelujeme na Vašu ľudskosť, aby táto informácia nevyústila do špekulácií o totožnosti nakazenej osoby, do nenávistných komentárov, k vzájomnému odsudzovaniu a obviňovaniu. Dotyčný bol už aj predtým, ako aj teraz v karanténe. Nikto si nemôže byť istý, že sám nie je nositeľom koronavírusu. Buďte opatrní, dodržiavajte prijaté opatrenia, ak máte možnosť, zostaňte doma, ak nie, tak na verejnosti v každom prípade noste rúško a podľa možnosti aj rukavice!
 • Vážení obyvatelia, na nasledujúcej webovej stránke TTSK nájdete všetky dôležité informácie o koronavíruse: zdarvazupa.sk
 • Oznamujeme občanom, že nasledujúce opatrenia sú platné na autobusovej doprave:

  Nástup a výstup cestujúcich bude umožnený iba cez zadné dvere autobusu a bude obmedzená možnosť používania sedadiel v bezprostrednom okolí šoféra.

  😷Do žiadneho autobusu prímestskej dopravy ani do žiadnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja nesmie vstúpiť osoba bez ochrany dýchacích ciest, resp. bez prekrytia tváre.

  Pre viac informácií sledujte stránky www.trnava-vuc.sk alebo www.trnava.sk.

 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, ktorým sa skončil pracovný pomer, že počas mimoriadnej situácie za osobné podanie žiadosti o zaradenie do evidencie úradu práce považujú aj žiadosť zaslanú mailom, alebo poštou v lehote do 7 dní odo dňa skončenia
  zamestnania. V prípade otázok kontaktujte t.č.031/2440999, alebo ds@upsvr.gov.sk.
 • SPRÁVNE POUŽÍVANIE RÚŠOK
  Používajte vždy čisté rúška.
  Rúška chránia len v spojení s častým a dôkladným umývaním rúk, resp. dezinfekciou.
  Zakladanie:
  Pred založením masky si umyte ruky mydlom a teplou vodou alebo použite dezinfekčný gél.
  Ak má rúško všitý kovový pásik, otočte rúško tak, aby bol na hornej strane.
  Založte si elastické šnúrky za uši, alebo, ak má rúško obyčajné viazanie, zaviažte si šnúrky na zátylku.
  Dbajte, aby rúško doliehalo na tvár, kovový pásik ohnite, aby presne dosadol na tvár. Dbajte, aby ste mali zakrytú aj bradu.
  Skladanie:
  Počas nosenia rúška sa ho nedotýkajte. Ak sa ho dotknete, hneď si umyte ruky.
  Ak počas používanie rúško zvlhne, vymeňte ho.
  Pri skladaní dbajte na to, aby ste sa nedotkli prednej časti rúška. Rozviažte alebo zložte šnúrky a rúško vyhoďte o uzatvárateľného odpadového koša.
  Umyte si ruky mydlom a teplou vodou alebo použite dezinfekčný gél.
  Ak máte doma ušité rúško, oprať na 60ke a riadne vyžehliť.
 • RegioJET SK: DÔLEŽITÝ OZNAM PRE CESTUJÚCICH
  Vážení cestujúci, pre zaistenie maximálnej bezpečnosti našich zamestnancov a ostatných spolucestujúcich vás dôrazne žiadame, aby ste pri cestovaní používali ochranné rúška, príp. si zakryli nos a ústa šálmi, šatkami či inými prostriedkami.

𝗗ô𝗿𝗮𝘇𝗻𝗲 𝘂𝗽𝗼𝘇𝗼𝗿ň𝘂𝗷𝗲𝗺𝗲, ž𝗲 𝗰𝗲𝘀𝘁𝘂𝗷ú𝗰𝗶 𝗯𝗲𝘇 𝗼𝗰𝗵𝗿𝗮𝗻𝗻ý𝗰𝗵 𝗽𝗼𝗺ô𝗰𝗼𝗸 𝗻𝗲𝗯𝘂𝗱ú 𝗺𝗮ť 𝗱𝗼𝘃𝗼𝗹𝗲𝗻é 𝘃ô𝗯𝗲𝗰 𝗻𝗮𝘀𝘁ú𝗽𝗶ť 𝗱𝗼 𝘃𝗹𝗮𝗸𝘂, 𝗽𝗿í𝗽. 𝗶𝗰𝗵 𝗻áš 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻á𝗹 𝗯𝘂𝗱𝗲 𝗺ô𝗰ť 𝗯𝗲𝘇 𝘃ý𝗻𝗶𝗺𝗸𝘆 𝘃𝘆𝗹úč𝗶ť 𝘇 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗿𝗮𝘃𝘆.

Vieme, že sa jedná o tvrdé opatrenie, avšak veríme, že naše dôvody pochopíte. Prosím rešpektujte ho s plnou váhou.

Zároveň prosím zvážte, či naozaj musíte cestovať vlakom a pokiaľ máte možnosť individuálnej dopravy, v týchto dňoch to bude rozumnejšia voľba.

𝗔𝗸𝘁𝘂á𝗹𝗻𝗲 𝗼𝗽𝗮𝘁𝗿𝗲𝗻𝗶𝗮:
Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti sme prijali už niekoľko núdzových opatrení. Vlakové súpravy po nociach kompletne dezinfikujeme a vlakový personál vybavujeme ochrannými rukavicami a postupne aj rúškami, ktoré sa snažíme zháňať po celom Slovensku.

 • Vzhľadom na situáciu ohľadom ochorenia COVID-19 Pôdohospodárska platobná agentúra žiada klientov o nerealizovanie osobných návštev všetkých pracovísk Pôdohospodárskej platobnej agentúry a na komunikáciu využívali elektronickú schránku, komunikáciu mailom a poštou. Ďalšie aktuálne informácie nájdete na našej webovej stránke www.apa.sk.
 • Oznamenie z NsP Dunajská Streda:
  Dobrý deň,
  chceme Vás informovať, že v súvislosti s koronavírusom bolo prijatých ďalších obmedzujúcich opatrení:
  Boli uzatvorené všetky vchodové dvere ( pri OAIM, pri JIS INTERNÉ, v suteréne pri DZS, prízemie polikliniky blok A /papiernictvo/, pri Urgentnom príjme).
  Pre pacientov je dostupný iba HLAVNÝ VCHOD nemocnice (poliklinika B – pri lekárni Dr.Max) v čase od 5:30 do 18:30.
  Po 18:30 hod. pre pacientov vstup do nemocnice je možný iba pri Urgentnom príjme /vrátnica/, dvere sú uzamknuté, fungujú iba na zvonček/ a pre detskú pohotovosť po 16:00 hod je vstup možný z boku polikliniky blok A /predajňa VITAL/.
  TIETO OBMEDZENIA PLATIA AŽ DO ODVOLANIA.
 • Obec počas vyhlásenej mimoriadnej situácie podľa odporúčania ústredného krízového štábu upravuje stránkové hodiny na 3 hodiny denne a to od pondelka
  do stredy a v piatok od 8.00 do 11.00 hodiny. Žiadame obyvateľov, aby si dodržiavali nové stránkové hodiny, zvážili svoju návštevu na úrade a aby uprednostnili komunikáciu s pracovníkmi úradu telefonicky, elektronický alebo prostredníctvom emailu. Do miestnosti vstupujte jednotlivo, postupne a
  len s použitím rúška, šálu, šatky, prípadne inej vhodnej alternatívy. To isté platí aj pri vstupe na poštu, do lekárne ako aj do obchodov.Za pochopenie ďakujeme. Chráňte seba, ale aj ostatných!
 • Spoločný stavebný úrad oznamuje občanom, že z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR na Spoločnom stavebnom úrade od pondelka (16.03.2020) stránkové hodiny sa rušia až do odvolania. Ďalej pracovníci úradu nebudú vykonávať ústne pojednávania a miestne šetrenia.
 • Vážení obyvatelia, na nasledujúcej webovej stránke nájdete všetky dôležité informácie o koronavíruse: korona.gov.sk
 • Dr.Almási žiada osoby, ktoré sa zdravotne necítia dobre a majú príznaky akými sú suchý kašeľ, horúčka či iné, alebo boli v kontakte s osobami z rizikových oblastí, prípadne sa sami vrátili z týchto oblastí, aby neopúšťali zbytočne svoje domovy, ale zostali doma a zavolali  ambulanciu obvodného lekára 031/5582 280. Predpísanie liekov môžete požiadať aj telefonicky. Prosíme pacientov ktorí v uplynulom období navštívili rizikové
  krajiny, aby zotrvali v dvojtýždňovej domácej karanténe.
 • Okresný úrad Dunajská Streda oznamujeme verejnosti, že v dňoch 11.03.2020 od 12:00 do 13.03.2020 do 16:00 bude budova Okresného úradu Dunajská Streda pre verejnosť uzavretá. Prosíme klientov, aby zvolili iné formy komunikácie – elektronicky, telefonicky, poštový styk.Po zhodnotení aktuálnej situácie Vás o ďalšom postupe budeme v pondelok 16.03.2020 informovať. Kontakty nájdete aj na www.minv.sk <http://www.minv.sk/> – okresné úrady – Trnavský kraj – Dunajská Streda.
 • Žiadame osoby, ktoré sa zdravotne necítia dobre a majú príznaky akými sú suchý kašeľ, horúčka či iné, alebo boli v kontakte s osobami z rizikových oblastí, resp. z oblastí postihnutých koronavírusom, prípadne sa sami vrátili z týchto oblastí, aby neopúšťali zbytočne svoje domovy, ale zostali doma a zavolali na niektoré z ďalej uvedených telefónnych čísiel, kde ich usmernenia, ako majú ďalej postupovať:
  – ambulancia obvodného lekára 031/5582280.
  – linka tiesňového volania 112,
  – operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 155,
  – linka call centra Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zriadená ohľadne koronavírusu pre náš okres 0910/459 200.
 • Oznamujeme občanom, ak vedľa smetnej nádoby budete vyložiť aj komunálny odpad vo vreci, používajte výlučne vrecia s logom FCC, ktoré si môžete zaobstarať v kultúrnom dome za 1 €. Spoločnosť FCC už bude odniesť preložený odpad iba v tých vreciach.