Oznámenia

Oznámenia

 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že od 5. septembra 2019 začínajú riadny odpočet stavu vodomerov podľa harmonogramu:
  1. Chladná ulica, Železničná ulica a Hviezdna ulica od čísla domu 1 po križovatku so Železničnou ulicou.
  2. Bárska, Agátová, Mierová a Kostolná ulica
  3. Poľná, Orlová, Ružová a Trhová ulica
  4. Krivá a Pionierska ulica a Bakoňská cesta
  5. Dunajská, Záhradnícka a Mostová ulica
  6. Hlavná ulica
  7. Nová štvrť

  Prosíme obyvateľov ulíc, aby umožnili prístup k vodomerom, prípadne vyvesili stav vodomera.
  (V prípade nepriaznivého daždivého počasia sa odpočet nevykonáva)

 • Oznamujeme Vám, že od 6.8.2019 z dôvodu rekonštrukcie cesty III/1400 Dolný Štál-Topoľníky  bude čiastočne uzavretá cesta. Prosíme Vás, ak máte možnosť, tak vyhýbte sa uvedeného úseku. Za pochopenie ďakujeme. 
 • Oznamujeme občanom, že hospodársky dvor obce na Ružovej ulici je otvorený nasledovne:
  v pracovných dňoch: 7:00 – 12:00 potom 13:00 – 15:00 hod.
  v sobotu: 8:00 – 12:00 potom 13:00 – 17:00 hod.
  Na hospodárskom dvore je zber VÝLUČNE ZELENÉHO ODPADU.