Koronavírus: iskolaügy

Koronavírus: iskolaügy

 • 2020. október 12.: Értesítés az október 11-én bejelentett óvintézkedésekkel (szigorítások) kapcsolatban
   

  Tisztelt Szülők!

   
  Köszönöm az Önök és gyermekeik türelmét és felelősségtudatos magatartását (mivel az előírásokat mindenki betartja iskolánkban). Az október 11-én bejelentett szigorítások értelmében az iskola teljes belterületén mindenkinek kötelező a védőmaszk viselése órákon és a folyosókon is, ezért a továbbiakban mi is így szeretnénk eljárni. Megkérem Önöket, ellenőrizzék naponta a védőmaszk állapotát, és legyen a diákoknál 1 tartalék is.
   
  Nem szervezünk továbbá semmilyen csoportos programot, rendezvényt, elmaradnak egyelőre a szakkörök és a kirándulások is. A mellékletben megtalálják a további döntések listáját is, iskolánkat viszont legfőképp a fent leírtak érintik.
   
  Minden előzőleg kiadott óvintézkedés, és ami a hiányzásokat illeti, változatlanok maradtak.
   
  Megértésüket előre is köszönöm, vigyázzanak egymásra és szeretteikre!
   
  Mindenkinek jó egészséget kívánok!
   
  Török Tamás, az iskola igazgatója
   
 • Kedves Diákok, Tisztelt Szülők!    
  Mint ahogy az ismeretes, Szlovákia-szerte súlyosbodik a COVID-19 vírus által okozott járványhelyzet. Ebből kifolyólag az országos járványügyi bizottság javaslatára szeptember végéig érvényben maradnak az iskolakezdésnél elfogadott szabályok:

  • Az iskola épületébe csak az iskola diákjai és alkalmazottai léphetnek be.
  • A reggeli kézfertőtlenítés minden diák számára kötelező, lázmérés csak szúrópróba-szerűen történik.
  • A felső tagozatos diákok számára a maszk viselése az iskola egész területén kötelező.
  • Az alsó tagozatos diákok számára a maszk viselése az osztályteremben erősen ajánlott, az osztálytermen kívül kötelező.
  • Betegség és karantén idején a diák ne jöjjön közösségbe!!! Feladatait interneten keresztül kapja meg.
  • Szülőnek, törvényes képviselőnek 3 nap helyett 5 nap igazolására van joga, amennyiben gyermekén betegség jeleit tapasztalja. 5 nap után orvosi igazolás szükséges.
  • Három nap egyéni hiányzás után ismételten hoznia kell a tanulónak magával a becsületbeli nyilatkozatot (Letöltés: Príloha_4)
  • Kérjük, továbbra is legyen a tanulónál pótmaszk.

  Köszönjük megértésüket! Bízunk benne, hogy ezen szabályok betartásával továbbra is   zökkenőmentes oktató-nevelő munka folyhat iskolánkban!

 • Tanévkezdés 

 Információk tanévkezdésről

Príloha 3

Letöltés: Príloha_4

 

 • A koronavírus terjedését illető útmutatás

Az egyes szemaforok, irányelvek elérhetőek a következő linken: ITT

 • ÚVZ SR: ZASADALO ODBORNÉ KONZÍLIUM, OD PRVÉHO SEPTEMBRA NÁS ČAKAJÚ ZMENY (zo dňa 13.08.2020)

Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli pristúpiť k nasledovným zmenám:

 

ŠKOLY/RÚŠKA:

Na začiatku školského roka sa bude vyžadovať od zákonných zástupcov čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou bude dotazník – rodič v ňom uvedie, či sa dieťa od 17. augusta 2020 nachádzalo mimo územia SR alebo či sa zúčastnilo na hromadnom podujatí. Zároveň zákonný zástupca podpíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Ak bolo dieťa mimo SR alebo sa zúčastnilo hromadného podujatia, bude povinnosťou zákonného zástupcu sledovať zdravotný stav dieťaťa a rovnako je potrebné sledovať zdravotný stav osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Ak sa u niektorého z nich vyskytnú počas najbližších 14 dní príznaky respiračného ochorenia, bude potrebné telefonicky informovať ošetrujúceho lekára.

Nosenie rúšok v triedach bude v prvých dvoch týždňoch školského roka povinné pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Naďalej nebude povinné v triedach pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (nosenie rúšok ťažšie znášajú, navyše ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív). Stále bude povinné pre pobyt žiakov v interiérových priestoroch mimo tried vo všetkých školách s výnimkou konzumácie jedál a nápojov.

Nosenie rúšok prvé dva týždne (14 dní je inkubačná doba ochorenia COVID-19) má u detí veľký význam, pretože sú v prípade nákazy zväčša bezpríznakové, čo znamená, že ochorenie môžu nevedomky prenášať aj na iné osoby, resp. rizikové skupiny ľudí. Prekryté horné dýchacie cesty sú významnou prevenciou, pretože tým zabraňujeme explozívnemu šíreniu vírusov v kolektíve a výrazne ho spomaľujeme.

 

 

Tisztelt Szülők!

    Értesítjük Önöket, hogy a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma által kiadott határozat alapján 2020. június 15-től újabb feloldásokra kerül sor az iskola 1-5. évfolyamában.

     Feloldásra került a létszámra vonatkozó szabály, illetve eltörölték a mindenkinek kötelező reggeli lázmérést, csoportok korlátozott létszámát és elkülönítését.

     Érvényben marad, hogy a szülőnek az iskolalátogatás megkezdésével le kell adnia egy becsületbeli nyilatkozatot gyermeke egészségi állapotával kapcsolatban. Ha gyermeke ezt követően 3 vagy több tanítási napot hiányzik az iskolából, a nyilatkozatot ismét le kell adnia.

     Minden gyermeknek ajánlatos védőmaszkot használnia az iskola épületén belül – kivéve az osztálytermüket. A szülők kötelesek minden napra még egy maszkot és papírzsebkendőt bebiztosítani gyermeküknek.

     A szülők továbbra sem léphetnek be az iskola épületébe.

 1. június 22-től a 6-9. évfolyamos diákok számára is ÖNKÉNTES alapon megnyílik az iskola. A szülő eldöntheti, elengedi-e gyermekét iskolába vagy sem. Az osztályfőnökök előzetesen felmérik majd az iskolába lépő tanulók számát.

     Amennyiben a felső tagozatos tanuló ebédet is igényel, azt a szülő június 19-ig jelezze az iskolakonyhán.

    Az iskola megkezdésével tanítás már nem lesz, mintahogy írásbeli felmérés, feleltetés sem.
Főképp osztályfőnöki tevékenységen és a tankönyvek leadásán lesz a hangsúly.

     A becsületbeli nyilatkozat leadása a gyermek egészségi állapotával kapcsolatban a felső tagozatos tanulóknak is kötelező. Ezt a nyomtatványt mellékletben megtalálják honlapunkon, az osztályfőnöktől is kérhető elektronikusan vagy az iskolában is kikérhető.

     Az iskola épülete 7.30 és 16.00 között lesz nyitva. A tanítás 8.00-tól 12.00-ig tart.

     Aki úgy dönt, hogy nem engedi gyermekét iskolába, a jövő hét folyamán tájékoztatást kap az osztályfőnöktől a tankönyvleadási tudnivalókkal, valamint a tanévzárással kapcsolatban.

     Tisztelettel: az iskola igazgatósága

Nyilatkozat

 

 

Forrás: Körkép.sk
Forrás: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Az iskola működésére vonatkozó feltételek és rendtartások 2020. június 1-től

– Az iskola megnyitásáról és az oktatás feltételeiről, az iskola igazgatójával történő egyeztetés után az intézmény fenntartója döntött a 2020. május 22-én kiadott OLP/4202/2020 rendelet szerint
– A felmért igények szerint 3 csoport alakult ki az alsó tagozaton, akiknek délutáni foglalkozást is biztosítunk
– A szülő szabadon döntötte, hogy elengedi-e az iskolába a tanulót vagy sem. Ezt a szándékát jelezte az osztályfőnöknek.
– Azok a tanulók, akik nem fogják látogatni iskolánkat, továbbra is távoktatásban részesülnek a már eddig megszokott módon
– Akik az iskolalátogatás mellett döntenek, csak betegség miatt, vagy indokolt esetben maradhatnak otthon (igazoltan)
– Az iskolába érkezés első napján a tanuló leadja a szülő által aláírt, a gyermeke fertőzésmentességét bizonyító becsületbeli nyilatkozatot. Ha bármilyen oknál fogva három napnál többet hiányzik a tanuló, ezt újra ki kell tölteni (lásd mellékelt „Nyilatkozat”)
– Amennyiben a gyermeknél COVID-19 re utaló tünetek vagy beigazolódott fertőzés merül fel, a szülő azonnal köteles ezt jelenteni az osztályfőnöknek vagy az iskola igazgatójának.
– Amennyiben tanulónál a nap folyamán az iskolában mutatkoznak a COVID-19 tünetei, a szülő azonnal értesítve lesz, és a tanuló a szülő érkezéséig el lesz különítve.
– Reggelente az iskola 7:30-kor nyitja kapuit (hátsó főbejárat) és 16:00-ig lesz nyitva.
– A tanítás 8:00-kor kezdődik, az 1. – 4 . évfolyam számára napi 4-5 tanítási óra lesz megtartva.
– A szülő a diákot csak az iskola bejáratáig kísérheti, az iskola épületébe már nem léphet be!
– A belépéskor a tanulók fertőtlenítik kezeiket és érintésmentes lázmérővel a portán megmérik a testhőmérsékletüket. Amennyiben ez eltér a normálistól a tanuló nem vehet részt a tanítási órákon, a szülő köteles lesz az iskolából elvinni gyermekét.
– A tanulónál legyen 2 db szájmaszk (az egyiket a szekrénybe elhelyezheti tartalékként) és minden nap egy csomag egyszer használatos zsebkendő.
– Az osztályban és az iskola udvarán nem kötelező a szájmaszk használata. Az osztályon kívül, az iskola épületében viszont igen (ezzel biztosítsuk be a csoportok biztonságát).
– A tanulás menetét és tartalmát részben módosítjuk. Ideiglenes órarend lesz érvényben 2020. június 30-ig, a tanítás blokkokban is zajlik majd. A tanítási órákon elsősorban az egyes tantárgyak törzsanyagával, ismétlésével és elmélyítésével fogunk foglalkozni.
– Ha az időjárás engedi, a tanulók minden nap min. egy tanítási órát az iskolaudvaron fognak tölteni, ez érvényes a napközire is.
– A megszokott módon az 1.-4. évfolyam részére a napközi üzemelni fog. A délelőtti oktatás során kialakult csoportok (osztályok) a napköziben is együtt maradnak, nem lesznek feltöltve további tanulókkal. A napközi 16:00 óráig üzemel, a gyerekek 15:00 és 15:30 órakor kérhetők ki kivételes esetekben a portán az ügyeletestől.
– Az igényelt ebédeltetés csoportonként az óvoda konyháján lesz biztosítva kis létszámú csoportokban, ahogy a nap folyamán voltak a tanulók.
– Júniusban az iskolai büfé nem üzemel, tízórait és italt az iskolát látogató gyereknek a szülő biztosít (csomagol).

 

Az alábbi dokumentumok között található nyilatkozatot az iskolát látogató diákoknak vinniük kell majd magukkal az intézménybe. 

Dokumentumok letöltésre/megnyitásra:

Oznámenie

ujraindítás_20_junius1

Nyilatkozat

 

 

Foto: minedu.sk