Szentmisék rendje és hirdetések

Szentmisék rendje és hirdetések

Szentmisék rendje: 2019. október 6-tól 13-ig:

 

Szerda, október 9., 27. évközi hét szerda,választható emléknap: Szent Dénes, püspök és társai vértanúk, vagy Leonardi Szent János, áldozópap:
16:30 – imaóra a betegekért és Nyárasd községünkért
17:00 – szándékra

Vasárnap, október 13., Évközi 28. Vasárnap, SZENTSÉGIMÁDÁSI NAP:
11:00 – + Schulcz Ferenc, + szülei és + testvérei
16:00 – 18:00 SZENTSÉGIMÁDÁS, az Oltáriszentség őrzői:
16:00 – 16:30 – a Szent Mónika rózsafűzércsoport
16:30 – 17:00 – a Szent Antal rózsafűzércsoport
17:00 – 17:30 – a Szent Teréz rózsafűzércsoport
17:30 – 18:00 – a Szent Bernadett rózsafűzércsoport
18:00 – közös ima a lelkiatyával az Oltáriszentség előtt, Szentségi áldás, befejezés.

Rövid szabadságom ideje alatt /október 10 – 12/ temetések esetén Ft. Parák László esperes úr helyettesít, őt kell hívni a 0945 450426 telefonszámon.

Jövő évben, 2020 őszén bérmálkozás lesz Nyárasdon. Az iskolai év 7., 8., 9. évfolyama hittanosai lesznek felkészítve a bérmálás szentsége felvételére. Aki még felnőttként szeretne megbérmálkozni /középiskolás, főiskolás, munkaviszonyban lévő…/, jelentkezhet nálam, vagy a hitoktatónknál.

Továbbra is lehet adakozni a templomunk új padlózatára és padjaira. Továbbá templomunk harangozási technikájának felújítására is lehet adakozni. A jelenlegi tűzveszélyes és a harangjaink károsodását is előidézheti. Bővebb információt csak a szakértők árajánlata után tudok adni. Minden adományt, főleg a megértést Isten fizesse meg!

Október 20-án, vasárnap országos gyűjtés lesz a missziók javára. Segítsük adományainkkal a külföldi missziókban tevékenykedők papokat, szerzeteseket és intézményeket. Minden adományt Isten fizesse meg sokszorosan!

 

  • Elérhetőség naponta (8.00 – 18.00):
    0905/556-215, e-mail: atrey222@gmail.com

 

Bíró Sándor, plébániai kormányzó