Szentmisék rendje és hirdetések

Szentmisék rendje és hirdetések

Kedd, január 21., 2. évközi hét kedd, emléknap: Szent Ágnes szűz és vértanú:
temetés: 15:30 – + Zerényi István, az elhunytért a behantolása után lesz engesztelő gyász szentmise.

Szerda, január 22., 2. évközi hét szerda, választható emléknap : Boldog Batthyány-Strattmann László
Választható emléknap : Szent Vince diakónus és vértanú:
16:30 – imaóra a betegekért és Nyárasd községünkért
17:00 – keresztények egységéért

Vasárnap, január 26., Évközi 3. vasárnap:
11:00 – templomunk harangjaira adakozókért: Micsura Erzsébet és családja tagjai

Lehet továbbra is adakozni a templomunk harangjainak megújítására, a harangozási technika felújítására. Minden adományt Isten fizesse meg.

Központilag elrendelt gyűjtést tartunk a nagyszombati egyházmegyénk katolikus iskolái számára, mely január 26-án lesz. Minden adományt Isten fizesse meg erre a célra.

Lehet írattatni miseszándékokat az első negyedévre, január, február, március hónapokra. Főleg a vasárnapokat igyekezzük betölteni. Mindenki megértését nagyon köszönöm.

Ökumenikus Imahét 2020. január 19- 26. Imádkozunk a keresztények egységéért.

Elérhetőség naponta (8.00 – 18.00):
0905/556-215, e-mail: atrey222@gmail.com

Bíró Sándor, plébániai kormányzó